Obchodní podmínky

Obchodní podmínky prodeje přívěsů a příslušenství

1. Objednání

Objednávka, která je vytvořena na základě poptávkového listu a nabídky je závazná. U zboží které je skladem je odběr možný ihned. U nadstandartních vozíků na objednání nebo v případě speciálních úprav na zakázku je dodací lhůta minimálně 21 dní.  V  tomto případě se skládá nevratná záloha ve výši 30% ceny. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužení dodací lhůty po předchozí dohodě s objednatelem.

2. Převzetí

Převzetí vozíku je možné až po úplném zaplacení jeho ceny. Přívěsy dodáváme s evropským homologačním COC listem na jehož základě je tištěn TP na příslušném dopravním odboru v místě bydliště při přihlášení přívěsu. Pro převoz vozíku do místa bydliště vystavujeme převozní číslo na dobu 10-ti pracovních dnů. Převozní číslo bude vydáno po předložení dokladu o zaplacení povinného ručení na minimálně tuto dobu.

3. Platba a ceny

Ceny vozíků a příslušenství jsou uváděné při platbě v hotovosti. Platba kartou je možná pouze po předchozí dohodě. Ceny vozíků jsou pouze orientační, pro přesné nacenění nás kontaktujte v poptávkovém formuláři.

4. Záruky

U vozíku řady PROFI je záruka v době trvání 36 měsíců od data prodeje. U vozíků řady HOBBY se záruka omezuje na dobu trvání 24 měsíců. Zákazník je povinne řídit se pokyny v servisní knížce a vozík pravidelně udržovat.

Obchodní podmínky půjčovny přívěsů

1. Přívěs se objednává na základě osobního nebo telefonického ujednání. Pravdivost uvedených údajů potvrdí zákazník/ organizace/ podpisem/ razítkem/ a ověřuje se pomocí občanského a řidičského průkazu resp. cestovního pasu.

2. Půjčovna si může pro svoji jistotu zákazníka vyfotografovat společně se zapůjčeným přívěsem a ten s tímto souhlasí.

3. Přívěsy je možno pronajímat jen osobám starším 18 let a vlastnícím řidičský průkaz (a potřebné skupiny řidičského oprávnění) déle jak 1 rok.

4. Přívěsy se přebírají ve všední dny pouze od 8.00 do 17.00 hod; v sobotu, v neděli a ve svátky po dohodě.

5. Půjčovna potvrzuje, že přívěs je v řádném technickém stavu a že při správném použití splňuje svůj účel. Přívěsy nejsou vodotěsné. Zákazník prohlašuje, že byl o tomto náležitě poučen.

6. Přívěs se pronajímá minimálně na 1 den. Časová sazba je stanovena za každých započatých 24 hodin.

7. U bržděných vleků se platí záloha 5.000,-Kč + paušální částka za pronájem, u malých vleků je záloha 2.000 Kč + cena za pronájem

8. Při prodlení s platbou nejdéle o 3 dny bude přívěs odebrán (s možnou účastí Policie ČR) a účtována smluvní pokuta 10 % z dlužné částky za každý započatý den. Zákazník s touto smluvní pokutou souhlasí.

9. U přívěsů je max.povolená rychlost 80 - 100 km/hod, při překročení veškeré škody vzniklé tímto hradí zákazník.

10. Nákladní přívěsy nejsou pojištěny, za veškeré škody nebo odcizení zodpovídá zákazník.

11. Zákazník svým podpisem potvrzuje,že:

  • přívěs převzal v řádném technickém stavu
  • přívěs nebude půjčovat jiné osobě
  • přívěs bude používán v souladu se svým určením (tzn. nebude úmyslně ničen, používán v těžkém terénu, přetěžován, montována přídavná zařízení, zákazník nebude dělat úpravy, odstraňovat nápisy apod.)

12. Při jízdě mimo území ČR přebírá zákazník veškerou zodpovědnost za přívěs.

13. Zákazník je povinen po dobu půjčení se o přívěs starat a kontrolovat pravidelně jeho funkce. Při dlouhodobém pronájmu musí být přívěs přistavován k údržbě každý měsíc nebo po ujetí 10.000 km.V případě pobytu mimo území ČR nebo při neplnění podmínek daných pro údržbu, přebírá veškerou zodpovědnost za stav přívěsu zákazník a za škody vzniklé špatnou údržbou zodpovídá a je povinen toto půjčovně uhradit.

14. Zákazník je zodpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušením podmínek půjčovny a je povinen toto půjčovně uhradit. Přívěs nesmí být půjčen jiné osobě a tudíž nikým jiným řízen než je určeno.

15. Za silně znečištěný přívěs zvenčí se sjednává zvláštní poplatek ve výši 150,-Kč, za protrženou plachtu min. 500,-Kč.

16. Proražené a píchlé pneumatiky hradí zákazník.

17. Při poruše přívěsu je zákazník povinen jej přistavit nejbližší opravně. V případě, že by náklady na opravu přesáhly hodnotu 200 Kč musí mít souhlas půjčovny, v případě porušení této povinnosti je zákazník povinen zaplatit provedenou opravu a půjčovna nemá povinnost uhradit tuto opravu zákazníkovi.

18. Každá nehoda nebo odcizení musí být hlášeno Policii ČR. Veškeré škody hradí zákazník v případě, že nebude policie přivolána a to maximálně do 7 dnů od škodné události.

19. Půjčovna si vyhrazuje právo účtovat ušlý zisk za dobu nutnou k opravě přívěsu, bylo-li poškozeno vinou zákazníka a zákazník s tím souhlasí.

20. Zákazník je povinen přívěs vrátit v dohodnutém termínu (tj.den a hodinu). Zpoždění do 2 hod maximálně se toleruje – platí původní sazba; 5 hod maximálně - účtuje se poloviční sazba a nad 5 hod účtuje půjčovna za každých započatých 24 hod plnou paušální sazbu. Pokud přívěs nebude vrácen do 24 hodin, bude přívěs Policii ČR hlášen jako odcizený.

21. Smlouvu lze prodloužit pouze osobním jednáním (s vypsáním nové smlouvy).

22. Při převzetí či vrácení přívěsu mimo pracovní dobu a svátky platí zákazník jednorázově 100 Kč.

23. V případě porušení smlouvy nájemcem je možno přívěs okamžitě odebrat bez předchozího upozornění a to i ze soukromého pozemku nájemce, s čímž nájemce souhlasí (zároveň nájemce hradí veškeré škody a náklady).

24. Zákazník souhlasí se smluvními podmínkami pro půjčení přívěsů a na důkaz toho připojuje svůj podpis na přední část smlouvy.


Novinky


Půjčovna

Při vypůjčení požadujeme předložení alespoň jednoho osobního dokladu (občanský průkaz, řidičský průkaz) a zaplacení vratné zálohy. Ceny uvádíme včetně DPH.

Půjčování

Chci si půjčit přívěs

Servis

Servis

Na naše výrobky poskytujeme záruku 24-měsíců při dodržení záručních a pozáručních podmínek. Upozorňujeme na nutnost dodržení servisních pokynů uvedených v návodu přívěsu, a to i včetně intervalu servisních prohlídek. První prohlídka je zdarma.

Servisní služby